Kosteloze hulpverlening en advies

op gebied van financiën, schulden, uitkeringen, DUO, huurzaken en nog veel meer!
Voor alle inwoners van Nissewaard en omstreken! Ondek meer

Belastingaangifte, aanvraag IIT, kwijtschelding heffingen

2021-12-01

Belastingaangifte

Het nieuwe jaar is al een paar maanden oud en de datum van 1 maart 2022 komt naderbij. Vanaf 1 maart 2022 kunt u bij Stimos Hulpverlening uw aangifte Inkomstenbelasting 2021 in laten vullen. U moet wel tot de doelgroep, minimum inkomen,  behoren die door Stimos Hulpverlening worden geholpen. Het belangrijkste wat u mee moet nemen is uw DigiD en uiteraard uw jaaropgave van uw inkomsten 2021. Heeft u bijzondere kosten, zoals extra zorgkosten ed, gemaakt, neem dan bewijzen hiervan mee, zodat deze in de aangifte verwerkt kunnen worden. Zie voor bijzonderheden de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl

Aanvraag IIT

Ook dit jaar kunt u bij de gemeente Nissewaard de Individuele Inkomstens Toeslag weer aanvragen. Deze toeslag geldt voor de bewoners van de gemeente Nissewaard met een minimum inkomen. Het basisbedrag van de toeslag is € 250,00 en voor elk kind in de leeftijd van 4 tot 17 jaar is de toeslag € 300,00. Er bestaat de mogelijkheid om de kind toeslag over te laten maken naar de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld betaalt hiervan de sportactiviteit(en) van het kind. Belangrijk bij deze aanvraag is uw DigiD en heeft u in 2021 deze toeslag ontvangen dan moet er 1 jaar tussenruimte zijn tussen de vorige aanvraag en de nieuwe aanvraag. Zie voor bijzonderheden de website van de gemeente Nissewaard, www.nissewaard.nl.

Kwijtscheldingen gemeentelijke heffingen SVHW

Indien u denkt in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen dan wel SVHW, kunt u een afspraak maken bij Stimos Hulpverlening om deze kwijtschelding aan te vragen. De aanvraag bij de gemeente Nissewaard kan volledig digitaal. Hierbij is alleen uw DigiD nodig.

Bij kwijtschelding SVHW moet u eerst een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij SVHW. Als u het formulier heeft ontvangen, kunt u een afspraak maken bij Stimos Hulpverlening om uw aanvraag kwijtschelding in te laten vullen. Bij het aanvraagformulier zit een bijlage waarop de benodigde bijlagen staan vermeld die bij het aanvraagformulier bijgevoegd moeten worden.

Afspraak bij Stimos Hulpverlening kunt u maken via telefoonnummer 0181-769068 of op ons kantoor op maandag, woensdag, vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Over STIMOS

STIMOS hulpverlening is een stichting en is op gericht in 1992 in Spijkenisse. In de loop van de jaren zijn de werkzaamheden van de stichting flink veranderd. Vanaf 2007 verzorgde STIMOS de "formulierenbrigade" die mensen hielp bij het invullen van formulieren, lezen van brieven etc. Dat doen we nog steeds, maar we doen inmiddels heel wat veel meer. Daarover leest u alles onder het menu "Wat doen wij".

STIMOS hulpverlening werkt met vrijwilligers die goed thuis zijn op vele gebieden zoals belastingen, toeslagen, huurproblemen, studiefinanciering, sociale zekerheid (bijstand, WW etc) en nog veel meer. Als dat nodig is verwijst STIMOS u naar instanties die u verder kunnen helpen, maar de ervaring leert dat dit zelden nodig is.

Stimos Hulpverlening weer open

2021-07-09

De vakantie zit er weer op. Stimos Hulpverlening is weer open op maandag, woensdag en vrijdag

 

Stimos Hulpverlening en Corona Update

2021-07-09

Corona lijkt niet zo dominant meer aanwezig in de samenleving. Door de overheid zijn ook al versoepelingen doorgevoerd. Het lijkt erop dat de overheid nog verder gaat versoepelen in de komende tijd. 

Gelet op deze versoepelingen heeft het bestuur van Stimos Hulpverlening besloten om het kantoor weer te openen en de hulpverlening hervatten aan de inwoners van de gemeente Nissewaard. Vanaf maandag 14 februari 2022 is Stimos Hulpverlening weer geopend.

De openingstijden van Stimos Hulpverlening zijn:

maandag van 09.00 - 12.00 uur

woensdag van 09.00 - 12.00 uur

vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Op deze dagen en tijdstippen kunt u ook een afspraak maken bij Stimos Hulpverlening op telefoonnummer 0181-769068.

Mocht u in de periode dat Stimos Hulpverlening gesloten is, een dringende hulpvraag hebben, dan kunt u deze via ons mailadres info@stimos.org stellen. 

 

Energiebijdrage UPDATE

2021-04-26

Energietoeslag:
UPDATE

Huishoudens met een laag inkomen kunnen eenmalig energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Inwoners met een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz uitkering hebben de energietoeslag automatisch ontvangen. Het kabinet heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800,00 naar € 1300,00. Als u de energietoeslag van € 800,00 al heeft ontvangen, hoeft u niets te doen. U krijgt het extra bedrag van € 500,00 midden september dit jaar automatisch op uw rekening. De gemeente is op dit moment bezig de verhoging goed te regelen. 

Eenmalige energietoeslag in Nissewaard nu ook voor uitwonende jongeren en studenten

In de gemeente Nissewaard is de eenmalige energietoeslag van € 1300 nu ook beschikbaar voor uitwonende studenten tussen 21 en 27 jaar én uitwonende jongeren tussen de 18 en 21 jaar. Ze moeten dan wel een eigen energieaansluiting hebben, in Nissewaard wonen en aan de andere voorwaarden voldoen.

De Rijksoverheid stelt een eenmalige energietoeslag beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimuminkomen. De energietoeslag is een eenmalig bedrag bedoeld om de hoge energierekening te kunnen betalen. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, is de toeslag verhoogd van € 800,- naar € 1300,-. Ook kan de energietoeslag nu langer aangevraagd worden, namelijk tot 1 juli 2023.

Aanvragen en uitbetalen lopen via de gemeente. Huishoudens die al € 800 hebben ontvangen, krijgen vanaf medio september automatisch een nabetaling van € 500. Zij hoeven daarvoor niets te doen.

Wethouder Wouter Struijk (armoedebeleid): ‘Door deze aanvullende toeslag kunnen we inwoners tegemoetkomen in de stijging van de energielasten. We vinden het ook belangrijk dat ook de uitwonende studenten én uitwonende jongeren tussen de 18 en 21 jaar in hun levensonderhoud kunnen voorzien en geen schulden opbouwen. Deze groep is dan ook toegevoegd aan deze regeling.’

Eenmalig aanvragen

De studenten, jongeren en de huishoudens, waarvan het inkomen gelijk of lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum inkomen, kunnen de energietoeslag aanvragen bij de gemeente via www.nissewaard.nl/energietoeslag. Hier staan ook de inkomensbedragen en voorwaarden. U kunt de aanvraag ook via Stimos Hulpverlening laten verzorgen.